Význam dechu

Prostor, který nás obklopuje, je naplněn pránou, univerzální životní energií. Člověk tuto základní kosmickou energii přijímá různými způsoby. Jedním z nich je dýchání. Ze sanskrtu známe slovo “prána”, které se překládá jako dech, dech života, kosmická nebo univerzální energie. Tyto rozdílné překlady vyjadřují různé úrovně našeho dýchání. Ve skutečnosti jsme dechem spojeni s onou vše pronikající životní energií, bez které by neexistovalo nic, v pro nás známé formě stvořeného. Nejde o náboženství, ani víru.

Téměř všechny duchovně vyvinuté kultury napříč různými náboženstvími připisují dechu velký význam a vyvinuly množství speciálních dechových technik. Ve východních kulturách byl dech vždy považován za něco víc, než pouhá výměna vzduchu. Vědomě prováděná dechová cvičení mají prokazatelně stupňují léčivé a harmonizující účinky na naše tělo i psychiku. Za uplynulá tisíciletí bylo vyvinuto mnoho speciálních dechových technik, jednou z nich je právě Vítězný dech.

 

Metoda Vítězný dech

Učení Vítězného dechu praktikují miliony lidí na celém světě, byť pod různými názvy. Vítězný dech představuje prastaré védské učení, které se praktikovalo už ve starém Tibetu, Mongolsku a Indii pod názvem „Tajné nauky“. Toto prastaré učení bylo novodobými učiteli modifikováno tak, aby bylo srozumitelné a přístupné dnešním lidem.

Vítězný dech představuje sestavu několika cviků. Na Základním semináři se učí čtyři techniky (Pránájáma, Bastrika, Aum a Dechové cviky Lámů), na Pokračovacím semináři se pak základní sestava ještě rošiřuje o další dva cviky (cviky na posilování vitality a čištění aury). Tyto cviky se provozují nepřetržitě od pradávných dob a díky Lámům se nám zachovaly dodnes. Během cvičení "Vítězného dechu" se využívá jógový udžej dech (v překladu Vítězný dech), v Čechách známější jako dech udžžají.

 

Proč se věnovat práci s dechem

V dnešní době dýcháme pouze povrchně, kapacitu plic využíváme zhruba z deseti procent, což může být příčinou mnoha fyzických či psychických obtíží. Soustava cviků Vítězný dech je koncipována tak, aby vedla k co nejefektivnějšímu využití kapacity plic. Zjednodušeně řečeno, během cvičení Vítězného dechu dochází k systematickému naplňování všech buněk kyslíkem, a to i v částech těla, které jsme do té doby nevědomě zanedbávali. V relativně krátké době se díky cvičení naše buňky zbavují nastřádaných nečistot, obnovují se a omlazují. Prostřednictvím Vítězného dechu zklidňujeme a posilujeme tělo i duši. Tělo a mysl se dostávají do původního stavu čistoty, pro který je charakteristická nepřítomnost myšlenek, emocí a nemocí.

Vítězný dech představuje jedinečnou soustavu dechových cviků, které umožňují z těla uvolnit potlačované emoční bloky a přítomné napětí. Cvičením očišťujeme organismus, udržujeme a navracíme psychické i fyzické zdraví. Tělo, mysl a duch se harmonizují, zažíváme vnitřní klid.

 

Konkrétní přínosy cvičení Vítězného dechu

 • Pročištění organizmu, zlepšení zdravotního stavu 
 • Zvýšení imunity, prevence onemocnění
 • Více energie, větší fyzický i psychický výkon
 • Projasnění vědomí a mysli
 • Zlepšení rozumových a vyjadřovacích schopností
 • Zlepšení schopnosti vnímat věci v širších souvislostech
 • Cesta k poznání sebe sama
 • Zvýšení sebevědomí
 • Zlepšení vztahu k partnerovi, rodině, ke kolegům v práci
 • Zvětšení schopnosti prožívat radost ze života
 • Lepší zvládání emocí, především hněvu a stresu
 • Zmírnění depresí, úzkosti