Dětský seminář

Duchovní učitelka Gantulga Ganjuur a její žáci povedou seminář určený dětem a mladým ve věku 8-18 let. Záměrem semináře je podpořit děti v jejich vývoji - pomoci jim lépe poznat sami sebe, své potřeby, dovednosti a své životní poslání. Tím, že si děti lépe uvědomí sami sebe, se zlepší i jejich zdravotní a psychický stav.

 

Děti jsou sice malé tělem, ale velcí duchem. Jejich mysl je jasná a jejich intuice zůstává čistá a přirozená. Jejich vnímání je vesmírné. U dětí můžeme pozorovat velikou lásku ke všemu, co vidí a co je. Děti od nás dospělých ve skutečnosti nechtějí mnoho, potřebují jen, abychom je vnímali a cítili jejich nekonečnou lásku.“ Gantulga Ganjuur

 

Cílem semináře Vítězného dechu je přispět k tomu, aby děti vyrostly ve šťastné, vědomé, sebevědomé a ohleduplné lidi, kteří jednají ze svého srdce. Dětem se budeme snažit pomoci uvědomit si své místo nejen v rámci společnosti, ale i v rámci přírody. Seminář proto bude probíhat uprostřed lesa - v jurtě.

 

Program

Během třídenního semináře se děti naučí důležité jógové cviky a základní dechová cvičení podporující jejich zdraví a duševní vývoj. Praktikování těchto cviků v každodenním životě povede k lepšímu soustředění a uvědomění si sebe sama. Seminář prolínají rozmanité hry, poučné aktivity, moudré příběhy, pohádky a meditace. Program podporuje fantazii a jedinečnost každého dítěte.

 

Bezpečné a láskyplné prostředí semináře dětem umožní se více otevřít, mluvit o sobě, mluvit o rodině, kamarádech, svých problémech, strastech a radostech. Děti získají potřebný čas pro zastavení se a nahlédnutí do svého vnitřního světa. V bezpečném prostředí si uvědomí, co se v nich děje, co je bolí, zlobí, z čeho mají radost. Dechovými cviky se pak vše pročistí.

 

Během semináře si všímáme jedinečnosti a potřeb každého dítěte/mladistvého. Před začátkem semináře a bezprostředně po něm lektoři s rodiči proberou specifika jejich potomka, jeho potřeby a možnosti. Výuka probíhá v českém jazyce.

 

Harmonogram

Program bude úměrný věku a tempu účastníků. Děti budou rozdělené do dvou skupin dle věku. Budou si tak vývojově a zkušenostně blíž. Jednu skupinu budou tvořit děti ve věku 8 až 12 let, druhou skupinu mladiství ve věku 13 až 18 let. Kurz bude trvat celkem devět hodin a bude rozdělen do tří dnů.

 

Děti (8-12 let): pátek 15:00 – 17:00, sobota 9:00 – 13:00, neděle – 9:00 – 12:00

Mladiství (13-18 let): pátek 17:30 - 19:30, sobota 14:00 – 18:00, neděle 14:00 – 17:00

 

Termíny

Viz Kalendář akcí

 

Co přibalit dětem s sebou

Podložku na cvičení (karimatka/ jogamatka). Pohodlné oblečení, ve kterém se děti mohou pohybovat vevnitř i venku a třeba se v něm i umazat.

 

Cena

Děti (8-12 let): 1 990 Kč. Mladiství (13-18 let): 2 490 Kč. Součástí ceny je i drobné občerstvení pro děti během kurzu (zeleninové housky/chleby, ovoce, voda a čaj).

 

Přihlašování se

Přihlašování probíhá pomocí e-mailu. V textu e-mailu uveďte Vaše jméno, email a telefon a jméno a věk dítěte. Přihláška je závazná až po připsání zálohy ve výši 1000 Kč na účet: 211026286/0600. Ve zprávě pro příjemce napište slovo „dětský seminář“ a jméno a příjmení přihlašovaného dítěte. Jako variabilní symbol uveďte jeho/její datum narození.