Přihlašování na Krija

Pro přihlášení použijte  interaktivní t ab u lku.

To, co se do tabulky zapíše, se automaticky ukládá. Není proto potřeba vyplněnou tabulku kamkoliv posílat.

Termíny, adresy a čas Krijí v jednotlivých městech najdete v  Kalendáři akcí.

 

Podrobnější instrukce pro vyplňování: pro každé město je vytvořený samostatný list. Seznam měst najdete dole vlevo. Pro volbu preferovaného města stačí kliknout na vybrané pole. V tabulce každého města jsou pak uvedené jednotlivé termíny Krija. Vyberte si termín, na který se chcete přihlásit a do volného řádku zapište své jméno. Tabulku zavřete bez nutnosti cokoliv ukládávat anebo posílat.