Přihláška na Pokračovací seminář

Pro přihlášení na Pokračovací seminář je potřeba  vyplnit přihlášku  a uhradit zálohu ve výši 3 000 Kč. Zálohu, případně celou cenu kurzu (9 000 Kč), pošlete na účet 1022337303/ 6100 (Equa bank), a to nejpozději tři dny před začátkem semináře. Ve zprávě pro příjemce napište Vaše jméno, příjmení a heslo "Pokračovací seminář". Jako variabilní symbol uveďte Vaše datum narození a do zprávy pro příjemce Vaše jméno.

 

Prosím, potvrďte zaplacení zálohy na e-mail: viteznydech@seznam.cz