Lektorka

Mgr. GANTULGA GANJUUR

Gantulga Ganjuur (Gana) se narodila v Mongolsku. Pochází z rodiny, mezi jejíž předky patří významní Lámové. I u ní samotné se od dětství začaly objevovat dispozice pro duchovní činnost a léčitelství. Její rodina ji na této cestě vedla a podporovala. Na směřování její duchovní pouti pak měla největší vliv její maminka, která pro ni stále představuje největší učitelku.

Dechové cviky si Gana osvojila díky tetě, která ji začala od 22 let do této techniky postupně zasvěcovat. Postupně se stala žákyní dalších významných duchovních mistrů. Za svými učiteli se Gana každoročně vrací a pod jejich vedením neustále prohlubuje své vědění a dovednosti.

Od roku 1997 žije téměř nepřetržitě v Čechách. Kolem roku 2000 začala paní Gana uplatňovat své schopnosti a vyučovat dýchání v okruhu svých nejbližších přátel a známých. Počet zájemců o učení přibývalo, proto se paní Gana na jaře roku 2006 rozhodla definitivně opustit svět byznysu (do té doby spoluvytvářela obchodní síť MOIRA CZ) a věnovat své síly výhradně pomoci lidem a popularizaci učení „Vítězný dech“.  V současné době má své pravidelné semináře v  mnoha městech a žáci se za ní sjíždějí ze všech koutů České republiky. Kromě vyučování "Vítězného dechu" a přednáškové činnosti, se paní Gana věnuje i  poradenství, a to jak jednotlivcům, tak i párům.

„Nejúčinnější lék pro naše tělo a psychiku máme všichni dávno k dispozici – je to náš dech. Zní to neuvěřitelně, ale je to tak. Význam dechu jsme zapomněli, většina z nás dýchá špatně a povrchně. Dýcháme jen tak, abychom neumřeli. Naše těla ale životem příliš neoplývají. Správně dýchat se ale každý může naučit, stačí jen probudit zapomenuté.“ Gantulga Ganjuur

Gana přivezla učení Vítězný dech do Čech, odborně zaštiťuje všechny aktivity Vítězného Dechu, vybírá své následovníky, vede je, pravidelně je přezkušuje a vydává certifikáty opravňující učit tuto techniku.

Vede: přednášky, Základní semináře, Pokračovací semináře, Krija, Maha Krija a seminář Jak být v souladu s vesmírem.