Dětský seminář v Lánech

18.01.2016 19:07

Ve dnech 22.1.- 24.1. 2016 bude probíhat v Lánech dětský seminář, během kterého se děti naučí důležité jógové cviky a základní dechová cvičení podporující jejich zdraví a duševní vývoj. Praktikování těchto cviků v každodenním životě povede k lepšímu soustředění a uvědomění si sebe sama. Seminář prolínají rozmanité hry, poučné aktivity, moudré příběhy, pohádky a meditace. Program podporuje fantazii a jedinečnost každého dítěte.

Přínosy semináře jsou mimo jiné:     

• Pročištění organizmu, zlepšení zdravotního stavu   

• Zvýšení imunity, prevence onemocnění  

• Více energie, větší fyzický i psychický výkon

• Projasnění vědomí a mysli  

• Zlepšení rozumových a vyjadřovacích schopností

• Zlepšení schopnosti vnímat věci v širších souvislostech 

• Cesta k poznání sebe sama  

• Zvýšení sebevědomí

• Zlepšení vztahu k rodině, učitelům i kamarádům 

• Lepší zvládání emocí, především hněvu a stresu  

• Zmírnění depresí, úzkosti
 

Více info o místě konání zde: http://www.viteznydech.com/pripravovane-akce/