"Labyrint světa a Ráj srdce" v chraštické škole...

30.10.2012 12:54

V naší chraštické škole se ve středu 20. června 2012 sešli hosté z celé ČR, ale i ze zahraničí, aby se společně zúčastnili závěrečné konference multimediálního edukačního projektu „Labyrint světa a Ráj srdce“, který realizovalo občanské sdružení ŠUTR (Šance Udělat Trochu Radosti).

Téměř padesát účastníků konference se podrobně seznámilo s obsahem i průběhem tohoto projektu, který vychází z myšlenek Jana Amose Komenského a je zaměřený především na oblast prevence rasismu a xenofobie.

Cílem projektu bylo vytvoření multimediálního výukového programu, který představí dětem od mateřské školy až po žáky II. stupně ZŠ  kulturní tradice jiných etnik a pomůže jim nalézt společné prvky procházející kulturou všech národů. Toto téma je aktuální zejména v poslední době, kdy se v českých školách setkáváme se stále vyšším počtem žáků – cizinců z nejrůznějších zemí celého světa.

   

  

 

Realizace projektu dala prostor pracovat s celospolečenskými tématy současného světa, zvláště pak s tématy mezilidské nesnášenlivosti, s předsudky vůči lidem z jiné země a nedostatkem úcty k jejich tradicím či rozdílné kultuře.

Vytvořené programy byly pilotně ověřeny s dětmi na 4 partnerských školách ve Středočeském kraji a doplněny metodikou pro učitele. A právě s těmito výstupy se seznámili účastníci konference v Chrašticích.

Kromě ZŠ a MŠ Chraštice byly dalšími partnerskými školami ještě Masarykova jubilejní ZŠ Hřebeč, MŠ Hostouň a Základní škola praktická, Základní škola speciální a Mateřská škola speciální Kladno.

Součástí konference byla i výstava fotografií a materiálů z průběhu celého projektu, projekce ukázek z vytvořených multimediálních filmů, diskuze o dané problematice i semináře a workshopy, vedené pedagogickými odborníky. Zajímavým doplňkem tématu konference byla ochutnávka jídel z kuchyní jiných národností a etnik.

 

  

 

Hostem z největší dálky byla Mgr. Gantulga Ganjuur z Mongolska, která zaujala účastníky konference svojí přednáškou na téma „Umění žít spolu aneb Jak přistupovat k dětem“.  Její osobitý pohled na to, jaký je rozdíl mezi mentalitou českých a mongolských dětí a co mají naopak všechny děti společné i co se od nich dospělí mohou naučit, byl jistě velmi přínosný a zcela zapadal do kontextu závěrečné konference i celého projektu.

    

Dalším zajímavým hostem byl student Sangyu Cha z Jižní Korey, který se sám aktivně podílel na tvorbě multimediálního programu a účastníky konference okouzlil nejenom svojí češtinou, ale také hudebním vystoupením, během kterého zahrál na housle několik krásných korejských skladeb.

    

Mezi početně nejvíce zastoupenou skupinu účastníků konference patřili pozvaní pedagogové a ředitelé škol z celé republiky, pro které jsou výstupy projektu určeny a kteří je budou moci vyzkoušet v praxi se svými žáky. Proto také všichni obdrželi kompletní sadu multimediálních materiálů včetně metodik.

 

 

  

    

Celá konference se nesla v přátelské a pohodové atmosféře, na čemž měla veliký podíl autorka projektu a jeho manažerka Mgr. Hana Jurásková, která realizaci svých myšlenek, nápadů, celého projektu i lidem v něm věnovala nejenom svůj čas a energii, ale také opravdu velký kus svého srdce. A to se odrazilo v celkovém duchu a atmosféře projektu „Labyrint světa a Ráje srdce“  i v průběhu závěrečné konference v Chrašticích, která byla příjemným pozastavením ve shonu závěru školního roku.

 

Mgr.Karel Derfl, ředitel partnerské školy

Doba trvání projektu:  od 1.8.2011 do 30.6.2012

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.