Není žádná legrace...

Není žádná legrace naučit se správně dýchat. Ale je to zajímavé a důležité. Člověk během semináře dostal příležitost poznat sám sebe, své tělo. Zamyslet se sám nad sebou, což je věc, kterou běžně ve shonu života nedělá s tím, že není čas...jen výmluva. A hlavně, mít rád sám sebe a své nejbližší.

Ještě jednou veliké díky za vše.

Míla, březen 2011