Snadněji se orientuji v různých životních situacích.

Pokračovací seminář byl náročný fyzicky i emocionálně. Zklidnil mě, inspiroval a umožnil mi pohled dovnitř sebe samé. Lépe rozeznávám vzorce chování, které mi již nesvědčí a postupně je začínám opouštět. Snadněji se orientuji v různých životních situacích. Mohu říct, že seminář vnímám jako předěl ve svém životě a čas budu rozlišovat na čas "před" a  "po" semináři.


Eva