Bylo to pro mě velice konfrontační, ale pravdivé.

Vím již mnoho let, že základem veškeré harmonie je harmonie v každém člověku – tedy harmonie ve mně - mezi mou myslí a tělem. Více a více si ale uvědomuji, že mám velké vize a velké ideály, moje mysl mě táhne kupředu, ale moje tělo více a více pokulhává. Celá léta jsem ho velmi zanedbávala. Nyní cítím, že je čas pro mě, že své tělo nemohu už dále stavět na poslední místo. Bez něho nemohu zrealizovat žádný z ideálů, které mám. Dýchání mě přivádí zpátky ke mně, k mému tělu, k mému dechu, k podstatě mé existence.

Pokračovací seminář mi ukázal další krok na mé cestě a směr, kterým se musím a chci ubírat na cestě k dosažení harmonie mezi mou myslí a mým tělem. Díky speciálním technikám dýchání, meditace a relaxace jsem zde také mohla nahlédnout svou realitu a oblasti, na kterých v nejbližší budoucnosti potřebuji, chci a budu pracovat. Bylo to pro mě v určitých okamžicích velice konfrontační, ale pravdivé. Jsem za to vděčná a děkuji Ganě i všem účastníkům. Pokračovací seminář vítězného dechu doporučuji všem, kteří na sobě chtějí pracovat a nebojí se osvobodit se z pout zatěžující minulosti.

Marcela