DECH JE ZÁZRAČNÝ DAR

Mezi nádechem a výdechem probíhá celý život. Téměř všechny duchovně vyvinuté kultury napříč různými náboženstvími připisují dechu velký význam. Dech je zde považován za něco víc, než pouhou výměnu vzduchu. Vědomě prováděná dechová cvičení mají prokazatelně stupňující léčivé a harmonizující účinky na naše tělo i psychiku. Metoda Vítězného dechu pomáhá zbavit se stresu, napomáhá pročištění organismu, významně pomáhá při fyzických či psychických obtížích a je cestou k poznání pravdy a sebe sama.