Začínáme s Vítězným dechem a s meditacemi 

V následujících řádcích se dozvíte, proč je dech ten nejcennější dar, který jsme v tomto životě získali. Dozvíte se také, jak s ním lze pracovat a co to je technika Vítězného dechu. Představíme Vám Základní seminář, kde se tuto techniku můžete naučit a dozvíte se i něco o Ganutlze Ganjuur, která tuto techniku v Čechách učí. Začneme se seznamovat i s technikou meditace. 

Proč dech?

My dnes dech chápeme velice zjednodušeně, jen jako výměnu vzduchu. Dýchání ale ve skutečnosti představuje zcela unikátní fenomén.

Prostor, který nás obklopuje, je naplněn pránou, univerzální životní energií. Člověk tuto základní kosmickou energii přijímá různými způsoby, v nejčistší podobě prostřednictvím dýchání. Sanskrtské slovo "prána" je proto také možné překládat jako dech. Prostřednictvím dechu jsme tak přímo spojeni s onou vše pronikající životní energií, bez které by nic neexistovalo.

Naše tělo tvoří buňky, ty vyživuje primárně kyslík. Bez něj naše buňky vydrží maximálně dvě minuty. Kyslík je nezbytný pro všechny tělesné procesy. My nedokážeme řídit fungování žaludku, střev, jater a srdce svým vědomím, že ne? Ale to, jak dýcháme můžeme změnit kdykoliv, že? A v tom je právě ukryta nesmírná hodnota dechu: jelikož dech propojuje celé tělo, a my současně dokážeme měnit jeho rytmus, můžeme skrze něj ovlivňovat všechny buňky a v podstatě i každičký náš orgán. To, jak dýcháme, proto přímo ovlivňuje kvalitu našeho zdraví.

Dýchání je kromě těla i úzce propojené s myslí. Naše mysl určuje podobu dechu. Někdy dýcháme sevřeně, těžkopádně, zkráceně, násilně, povrchně anebo třeba neklidně. A pokud takhle dýcháme každý den, celý měsíc anebo dokonce celý život - jaká pak bude naše osobnost, jaké budou naše vztahy a životní osudy? Když však dech zklidníme a prohloubíme, začne se měnit naše nálada, časem i myšlení, osobnost a při pravidelném praktikování se do určité míry začne měnit i náš osud. V dnešní době dýcháme pouze povrchně a kapacitu plic využíváme zhruba jen z deseti procent. Špatné dýchání je proto příčinou mnoha fyzických či psychických obtíží. 

Technika Vítězný dech

Vítězný dech představuje prastaré védské učení, které se praktikovalo už ve starém Tibetu, Mongolsku a Indii pod názvem "Tajné nauky". Toto prastaré učení bylo novodobými učiteli modifikováno tak, aby bylo srozumitelné a přístupné dnešním lidem.

Vítězný dech představuje sestavu několika cviků. Na Základním semináři se učí čtyři techniky (Pránájáma, Bastrika, Aum a Dechové cviky Lámů). Tyto cviky se provozují nepřetržitě od pradávných dob a díky Lámům se nám zachovaly až dodnes. Během cvičení "Vítězného dechu" se využívá jógový udžej dech (v překladu Vítězný dech), v Čechách známější jako dech udžžají.

Soustava cviků Vítězného dechu je koncipována tak, aby vedla k co nejefektivnějšímu využití kapacity plic. Během cvičení Vítězného dechu tak dochází k systematickému naplňování všech buněk kyslíkem, a to i v částech těla, které jsme do té doby nevědomě zanedbávali. V relativně krátké době se díky cvičení naše buňky zbavují nastřádaných nečistot, obnovují se a omlazují. Prostřednictvím Vítězného dechu zklidňujeme a posilujeme tělo, řeč a myšlenky.  Tělo a mysl se dostávají do původního stavu čistoty, pro který je charakteristická nepřítomnost myšlenek, emocí a nemocí.

Vítězný dech představuje jedinečnou soustavu dechových cviků, které umožňují z těla uvolnit potlačované emoční bloky a přítomné napětí. Cvičením očišťujeme organismus, udržujeme a navracíme psychické i fyzické zdraví. Tělo, mysl a duch se harmonizují, zažíváme vnitřní klid.

Abyste se naučili techniku Vítězného dechu, je potřeba absolvovat Základní seminář. 

Základní seminář pro dospělé

Abyste se naučili techniku Vítězného dechu, je potřeba absolvovat Základní seminář. Díky metodě "Vítězný dech" se můžete naučit uvést do harmonie své tělo, mysl a dech a tím sami sobě pomoci k dobrému zdraví. Na závěr se naučíte domácí variantu sestavy, kterou můžete praktikovat sami. Při pravidelném praktikování vám tato metoda může pomoci výrazně zlepšit vaše fyzické, či psychické potíže.

Seminář je vhodný pro kohokoliv, kdo dovršil 15 let věku a chce na sobě pracovat. Kontraindikací je pouze období těhotenství a kojení, v tomto případě se semináře zúčastnit NELZE. Pokud trpíte nějakou fyzickou či psychickou nemocí, semináře se zúčastnit můžete, pouze na začátku semináři sdělte lektorovi své obtíže.

Na semináři se učí čtyři techniky: Pránájáma, Bastrika, Aum a Dechové cviky Lámů. Jedná se o cvičení, která se provozují nepřetržitě od pradávných dob. V kurzu se naučíte i domácí variantu sestavy pro každodenní praxi. V Základním semináři se rovněž zabýváme porozuměním významu těla, dechu, paměti a rozumu. Učíme se cestě jak poznat naše skutečné Já a jak jej odlišit od jeho falešného ekvivalentu - Ega. Osvojíme si i dovednosti, které nám pomohou s nadhledem řešit každodenní životní situace. Součástí semináře je i cvičení jógy a provádění meditace. Učení Vítězného dechu není spojeno s žádným náboženstvím a v semináři ani nikdo žádné náboženství nepropaguje.

Konkrétní přínosy cvičení Vítězného dechu

 • Pročištění organizmu, zlepšení zdravotního stavu
 • Zvýšení imunity, prevence onemocnění
 • Více energie, větší fyzický i psychický výkon
 • Projasnění vědomí a mysli
 • Zlepšení rozumových a vyjadřovacích schopností
 • Zlepšení schopnosti vnímat věci v širších souvislostech
 • Cesta k poznání sebe sama
 • Zvýšení sebevědomí
 • Zlepšení vztahu k partnerovi, rodině, ke kolegům v práci
 • Zvětšení schopnosti prožívat radost ze života
 • Lepší zvládání emocí, především hněvu a stresu
 • Zmírnění depresí, úzkosti

Organizační informace

Seminář je čtyřdenní (nejčastěji pondělí - čtvrtek) a probíhá od 18:00 do 21:00 (Praha) nebo do 17:00 do 20:00 (ostatní města). Semináře se účastní většinou cca 15 osob (maximálně 25 lidí). Lektorka se účastníkům věnuje individuálně, ale pracuje i s celou skupinou. Předchozí zkušenosti s jógou či dechovým cvičením nejsou zapotřebí. Absolvování základního semináře je nutnou podmínkou pro účast na dalších kurzech Vítězného dechu (vyjma večerních meditací).

UPOZORNĚNÍ: Pokud se rozhodnete seminář absolvovat, je nutné zúčastnit se všech čtyř dnů. Jednotlivé dny na sebe mají návaznost, pokud některou lekci vynecháte, není možné v semináři pokračovat.

Jak se zúčastnit?

Je to jednoduché. Koukněte se do Kalendář a přihlašování a najděte si termín Základního semináře, který Vám nejvíce vyhovuje, včetně adresy a času konání. Pak už jen vyplňte přihlašovací formulář, pošlete zálohu a přijďte na seminář. 

Co s sebou

Pohodlné oblečení, podložku na cvičení, lehkou přikrývku, pití - nejlépe neperlivou vodu, papírové kapesníčky (může se vám spustit rýma) a chuť pracovat na sobě :-) Cvičíme v ponožkách.

Cena

3 990 Kč (prosíme o uhrazení zálohy 1 000 Kč předem na účet viz níže). Záloha je nevratná, nicméně po domluvě je možné využít jiný termín semináře. 

Číslo účtu pro zaslání zálohy je 1022337303/6100. Jako variabilní symbol uvádějte datum zahájení semináře, do zprávy pro příjemce své jméno-město konání. Pro více informací kontaktujte: viteznydech@gmail.com


Základní seminář pro děti

Vítězný dech organizuje i Základní semináře určené dětem a mladým ve věku 8-18 let. Záměrem semináře je podpořit děti v jejich vývoji - pomoci jim lépe poznat sami sebe, své potřeby, dovednosti a své životní poslání. Tím, že si děti lépe uvědomí sami sebe, se zlepší i jejich zdravotní a psychický stav.

"Děti jsou sice malé tělem, ale velcí duchem. Jejich mysl je jasná a jejich intuice zůstává čistá a přirozená. Jejich vnímání je vesmírné. U dětí můžeme pozorovat velikou lásku ke všemu, co vidí a co je. Děti od nás dospělých ve skutečnosti nechtějí mnoho, potřebují jen, abychom je vnímali a cítili jejich nekonečnou lásku." Gantulga Ganjuur

Cílem semináře Vítězného dechu je přispět k tomu, aby děti vyrostly ve šťastné, vědomé, sebevědomé a ohleduplné lidi, kteří jednají ze svého srdce. Dětem se budeme snažit pomoci uvědomit si své místo nejen v rámci společnosti, ale i v rámci přírody. 

Program

Během třídenního semináře se děti naučí důležité jógové cviky a základní dechová cvičení podporující jejich zdraví a duševní vývoj. Praktikování těchto cviků v každodenním životě povede k lepšímu soustředění a uvědomění si sebe sama. Seminář prolínají rozmanité hry, poučné aktivity, moudré příběhy, pohádky a meditace. Program podporuje fantazii a jedinečnost každého dítěte.

Bezpečné a láskyplné prostředí semináře dětem umožní se více otevřít, mluvit o sobě, mluvit o rodině, kamarádech, svých problémech, strastech a radostech. Děti získají potřebný čas pro zastavení se a nahlédnutí do svého vnitřního světa. V bezpečném prostředí si uvědomí, co se v nich děje, co je bolí, zlobí, z čeho mají radost. Dechovými cviky se pak vše pročistí.

Během semináře si všímáme jedinečnosti a potřeb každého dítěte/mladistvého. Před začátkem semináře a bezprostředně po něm lektoři s rodiči proberou specifika jejich potomka, jeho potřeby a možnosti.  Termíny a formulář pro přihlášení najdete v záložce Kalendář a přihlašování

Meditace

Kromě základního semináře je také dobré se postupně začít seznamovat s technikou meditace. K tomu jsou určené večerní meditace. Cílem setkání při celovečerní meditaci je prohloubit znalost a umění meditace u široké veřejnosti. Akce je určená úplným začátečníkům i pokročilým. Součástí programu budou tři meditace pod vedením učitele a ve zbylém čase interaktivní povídání.

Meditace probíhá v sedu na zemi, je proto vhodné být oblečen pohodlně, přinést si podložku (karimatku) a případně i (meditační) polštář pro Vaše pohodlí. Doporučujeme vzít si lahev neperlivé vody a papírové kapesníky. Před meditací se obecně doporučuje jíst lehké jídlo do "polosyta".

"Meditace probouzí mozek, slouží celému našemu tělu a duši. Meditace je mysl, která setrvává v přítomnosti. Je to mysl bez vzteku, bez pochybností a bez jakýchkoliv nadějí. Je to mysl oproštěná od myšlenek. Pouze během meditace se mysl dostává do stavu své přirozenosti. V meditaci je důležité se soustředit. Soustředění představuje zklidnění se, vnímání všeho vyššího a zažívání štěstí z přítomnosti." Gantulga Ganjuur

Cena tříhodinové meditace je 500 Kč. Termíny a formulář pro přihlášení najdete v záložce Kalendář a přihlašování


Lektor: Gantulga Ganjuur 

Gantulga Ganjuur (Gana) se narodila v Mongolsku. Pochází z rodiny, mezi jejíž předky patří významní Lámové. I u ní samotné se od dětství začaly objevovat dispozice pro duchovní činnost a léčitelství. Její rodina ji na této cestě vedla a podporovala. Na směřování její duchovní pouti pak měla největší vliv její maminka, která pro ni stále představuje největší učitelku.

Dechové cviky si Gana osvojila díky tetě, která ji začala od 22 let do této techniky postupně zasvěcovat. Postupně se stala žákyní dalších významných duchovních mistrů. Za svými učiteli se Gana každoročně vrací a pod jejich vedením neustále prohlubuje své vědění a dovednosti.

Od roku 1997 žije téměř nepřetržitě v Čechách. Kolem roku 2000 začala paní Gana uplatňovat své schopnosti a vyučovat dýchání v okruhu svých nejbližších přátel a známých. Počet zájemců o učení přibývalo, proto se paní Gana na jaře roku 2006 rozhodla definitivně opustit svět byznysu (do té doby spoluvytvářela obchodní síť MOIRA CZ) a věnovat své síly výhradně pomoci lidem a popularizaci učení "Vítězný dech". V současné době má své pravidelné semináře v mnoha městech a žáci se za ní sjíždějí ze všech koutů České republiky. Kromě vyučování "Vítězného dechu" a přednáškové činnosti, se paní Gana věnuje i poradenství, a to jak jednotlivcům, tak i párům.

"Nejúčinnější lék pro naše tělo a psychiku máme všichni dávno k dispozici - je to náš dech. Zní to neuvěřitelně, ale je to tak. Význam dechu jsme zapomněli, většina z nás dýchá špatně a povrchně. Dýcháme jen tak, abychom neumřeli. Naše těla ale životem příliš neoplývají. Správně dýchat se ale každý může naučit, stačí jen probudit zapomenuté." Gantulga Ganjuur