Projekty

Studenti a učitelé Vítězného dechu se podílí na mnoha prospěšných činnostech. Iniciujeme vznik meditačního centra, podporujeme výsadbu stromů, pořádáme sbírky na pomoc lidem a zvířatům, publikujeme knihy a audio pohádky, pořádáme přednášky aj.


Meditační centrum OČIR

Díky zájmu a podpoře studentů Vítězného dechu vznikla iniciativa k vybudování meditačního centra. 

Meditační centrum Očir bude místem pro praktikování technik, jenž nás vedou k poznaní podstaty života a dechu. Skrze praxi zde budeme pročisťovat svou mysl a rozvíjet vlastní moudrost. Centrum Očir bude také umožňovat vzdělávání se v technikách podporujících fyzické i psychické zdraví.

Centrum bude studentům umožňovat i dlouhodobé pobyty, budeme zvát zahraniční hosty a učitele. Očir bude útočištěm pro praktikující z celé České republiky.

V roce 2018 vzniklo za tímto účelem neziskové sdružení Očir z.s. V současné době hledáme vhodný pozemek pro náš záměr a shromažďujeme peníze pro jeho koupi.

V našem záměru nás můžete podpořit různými způsoby. Radou, propagací, pomocí, ale i finančně - posláním jakékoliv částky na transparentní účet sdružení Očir.

Č.ú.: 2601629313 / 2010

Naše hospodaření je plně transparentní. Pohyby na účtu můžete kdykoliv sledovat zde. Děkujeme.

Více informací: www.ocir.cz (stránky jsou ve výstavbě)


Kniha: Z lásky k rodičům


Podpořit nás také můžete koupí knihy "Z lásky k rodičům", která vznikla z podpory studentů Vítězného dechu. Kniha obsahuje 11 textů, které se věnují důležitým tématům, jako jsou například Láska, sebevědomí, ego, ale také témata jako smrt a věčnost. Jde o původní texty přinášející moudrost našich předků. Moudrost jejich slov vám bude oporou na celý život.

Knihu je možné zakoupit na přednáškách a akcích Vítězného dechu. Všechny peníze vzešlé z prodeje knihy jdou na vznik a podporu meditačního centra. Cena: 350 Kč.